.
 

Als PasWijs willen wij graag COLLECTEREN voor
stichting het gehandicapte kind.
 Lees meer in de kolom hiernaast. U kunt dan de onderstaande link kopieren.

Wij hebben ook weer een nieuwe nieuwsbrief. 
NIEUWSGIERIG? Klik dan op de link.


"Samen naar School klas".

De "Samen naar School Klas" ontstaan vanuit Stichting PasWijs, Expertisecentrum 'Samen naar School' ,
Stichting 'Het gehandicapte Kind.

en de basisschool 'De Zwaluw' in Zandpol.


ONS DOEL:
Vanuit vertrouwen (weer) leren.

Mariëlle is onze juf en Jessica (met bril) is onze breincoach en........ 'de mama met een missie'


ONZE DOELGROEP

Basisschool leerlingen met een prikkel- en informatieverwerkingsprobleem en een complexe hulpvraag die thuiszitten, niet naar school gaan of veel afwezig zijn.

ONS CONCEPT:
Wij bieden maatwerk in zorg en onderwijs, in de klas maar ook op locatie. Het lesmateriaal wordt aangepast en toegesneden op de behoefte van een kind.

ONZE FILOSOFIE:
Wij streven naar samenwerking tussen onderwijs en  zorgprofessionals vanuit liefdevolle aandacht.