.
 


"Samen naar School klas".
Het is zo ver! 

Onze "Samen naar School Klas" is gestart.
Dit doen wij in samenwerking met onder anderen het
Expertisecentrum 'Samen naar School'  en Stichting 'Het gehandicapte Kind.

En de bassischool CB De Zwaluw in Zandpol 


Vanuit vertrouwen (weer) leren leren

Mariëlle is onze juf en Jessica (met bril) is onze breincoach en........ 'de mama met een missie'

Voor kinderen met een prikkel en informatieverwerkingsprobleem.


Wat zijn wij als stichting blij dat we de samenwerking hebben gevonden me
CB de Zwaluw. 

Wat een openbaring dat het ook 'anders kan' en vooral ook 'mag'.

Na een aantal jaren in een kleine setting ons concept ontwikkeld te hebben, weten we dat het werkt. Vele kinderen hebben er baat bij en ouders zijn blij verrast.

Door onze samenwerking met het expertisecentrum 'Samen Naar School' en de Stichting 'het Gehandicapte kind Nederland zijn deze klassen mogelijk en hebben wij onze klas op de kaart kunnen zetten.

Wij bieden maatwerk en laten zorg en onderwijs op hetzelfde pad lopen. Samen, met aar één doel: HET WELZIJN VAN ONZE KINDEREN!

Stichting PasWijs biedt in deze klas haar expertise aan maar kan ook op locatie komen om mee te denken in complexe hulpvragen.

Wij kijken er naar uit om de kinderen samen te laten spelen, samen te laten ontwikkelen en vooral gewoon samen kind te laten zijn.


 

  Wij werken voor kinderen met een onbegrepen problematiek.
Onze 'Jeugd Breincoach' zorgt dat lesmateriaal wordt aangepast op de behoefte van uw kind


Bedrijfsfilosofie:

Wij streven naar een evenwichtige samenwerking tussen onderwijs en andere professionals EN vooral veel liefdevolle aandacht