Geen kind is hetzelfde. Daarom sluiten wij bij hun hulpvraag aan.
 

Wij hebben nu nog geen agenda. De dagindeling op school kan als hier is aangegeven met picto's  worden weergegeven. Zo zal ook de agenda vorm krijgen.