Geen kind is hetzelfde. Daarom sluiten wij bij hun hulpvraag aan.
 Onze Samen naar School klas gaat na de herfstvakantie 
25 oktober 2021 van start.
Zandpolstraat 7a, 7764 AK Zandpol

Wij doen dit in samenwerking met het expertisecentrum ‘Samen naar School’, 
Stichting ‘Het gehandicapte kind’ en Stichting Viviani.

Voor kinderen met o.a. een prikkel en informatieverwerkingsprobleem.
Wat zijn wij als stichting blij dat we de samenwerking hebben gevonden me
CB de Zwaluw. Wat een openbaring dat het ook 'anders kan' en vooral ook 'mag'.


Na een aantal jaren in een kleine setting ons concept ontwikkeld te hebben, weten we dat het werkt. Vele kinderen hebben er baat bij en ouders zijn blij verrast.


Door onze samenwerking met het expertisecentrum 'Samen Naar School' en de Stichting 'het Gehandicapte kind Nederland zijn deze klassen mogelijk en hebben wij onze klas op de kaart kunnen zetten.


Wij bieden maatwerk en laten zorg en onderwijs op hetzelfde pad lopen. Samen, met aar één doel: HET WELZIJN VAN ONZE KINDEREN!


Stichting PasWijs biedt in deze klas haar expertise aan maar kan ook op locatie komen om mee te denken in complexe hulpvragen.


Wij kijken er raar uit om de kinderen samen te laten spelen, samen te laten ontwikkelen en vooral gewoon samen kind te laten zijn.

                   We gaan ons vestigen in het Dorpshuis van Zandpol 'Het Trefpunt'. 
Het ‘Trefpunt’ ligt direct naast de basisschool ‘De Zwaluw’.
Met deze school gaan wij nauw samen werken.
Alle betrokkenen zijn enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling.

 

 Info@PasWijs.nl

06-23111723
Zandpolstraat 7a,
7764 AK Zandpol

Voor kinderen met een prikkel en/ of informatie verwerkingsprobleem
Groepje van maximaal 5 kinderen.