Geen kind is hetzelfde. Daarom sluiten wij bij hun hulpvraag aan.
 

Brein-coach Jessica Tettero

 Wat is en doet een Breincoach?
Een breincoach is opgeleid om samen met uw kind te onderzoeken wat uw kind nodig heeft om tot optimale leerprestaties te komen. 

Samen zoekt zij hoe het best de executieve vaardigheden ontwikkeld kunnen worden.
Executieve functies zijn kwaliteiten (zie de cirkel met kwaliteiten) die een kind nodig heeft om te kunnen leren en het geleerde te kunnen gebruiken. Bij onze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat dit ontwikkeld is. Onze breincoach bedenkt creatieve manieren om hier verder mee te komen.
Behalve dat Jessica hiervoor is opgeleid, heeft zij vooral ook enorm veel ervaringsdeskundigheid ontwikkeld door het begeleiden van haar eigen zoontje.

Verklaring woorden uit de cirkel: 
Zelf metacognitie = het overzicht dat je helpt je planning bij het leren te maken.