.
 


Wij hebben ook weer een nieuwe nieuwsbrief. 
NIEUWSGIERIG? Klik dan op de link.


"Samen naar School klas".

De "Samen naar School Klas" ontstaan vanuit Stichting PasWijs, Expertisecentrum 'Samen naar School' ,
Stichting 'Het gehandicapte Kind.

en de basisschool 'De Zwaluw' in Zandpol.


ONS DOEL:
Vanuit vertrouwen (weer) leren.Mariëlle is onze juf en Jessica (met bril) is onze breincoach en........ 'de mama met een missie'


ONZE DOELGROEP

Basisschool leerlingen met een prikkel- en informatieverwerkingsprobleem en een complexe hulpvraag die thuiszitten, niet naar school gaan of veel afwezig zijn.

ONS CONCEPT:
Wij bieden maatwerk in zorg en onderwijs, in de klas maar ook op locatie. Het lesmateriaal wordt aangepast en toegesneden op de behoefte van een kind.

ONZE FILOSOFIE:
Wij streven naar samenwerking tussen onderwijs en  zorgprofessionals vanuit liefdevolle aandacht.