Geen kind is hetzelfde. Daarom sluiten wij bij hun hulpvraag aan.
 
Onze klas start 25 oktober 2021
Adres: Zandpolstraat 7a,
7764 AK Zandpol
Tel. 06-23111723
Zie ook 'contact'.

Hoewel er al meerdere klassen door heel Nederland zijn, wordt dit de eerste klas in Drenthe.
 De klas is klein. Max 5 kinderen.

De klas werkt met inclusiemomenten met de andere klassen.
Zo mogelijk doet uw kind ook mee met de andere klassen wat betreft het lessenpakket en interesses.
De juf en de breincoach zorgen dat uw kind het lesmateriaal op passende wijze krijgt aangeboden.
De klasse-assistent en vrijwilligers zorgen voor de één op één of twee ondersteuning.

Wij bieden de voor ons zo vertrouwde formule maar dan op school.
Erkend door het expertisecentrum Samen naar School en
het samenwerkingsverband regio Zuid Oost Drenthe. 

Voor aanmelding en informatie kunt u bij contacten terecht.