Geen kind is hetzelfde. Daarom sluiten wij bij hun hulpvraag aan.
 


Onze vertrouwde formule maar dan op school. Erkend door het expertisecentrum Samen naar School en het  samenwerkingsverband regio Zuid Oost Drenthe.

Onze klas start 4 oktober 

Hoewel er al meerdere klassen door heel Nederland zijn wordt dit de eerste klas in Drenthe.
De klas is klein. Max 5 kinderen.
De klas werkt met inclusiemomenten met de andere klassen.
Zo mogelijk doet uw kind ook mee met de andere klassen wat betreft het lessenpakket.
De juf en de breincoach zorgen dat uw kind het lesmateriaal op passende wijze krijgt aangeboden.
De klasse-assistent en vrijwilligers zorgen voor de één op één of twee ondersteuning.

Voor aanmelding en informatie kunt u bij contacten terecht.

_____________________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________________